top of page
  • טאל לוי כהן

הדרך


לעבר מה אנחנו הולכים?

גדֵלים……

הדברים אליהם אנחנו נמשכים, מגדירים את נשמתנו (רוח), את הרגשות העמוקים ביותר שלנו כרגע.

זוהי הנשמה שלנו מדברת.

כל נשמה היא ענקית ומדהימה.

בחרי כלי שאת נמשכת אליו, בחרי אדם שאת אוהבת להיות איתו.

מה מקיף את חייך? אילו צבעים סובבים אותך? למה את נמשכת? מהן התמונות שאליהן את נמשכת? מה נותן לך השראה?

מה היית עושה עם פיסת נייר ריקה???


צפייה 10 תגובות
bottom of page