top of page
  • טאל לוי כהן

אהבה


אהבה היא ההתחלה ואהבה היא הסוף. אהבה לעצמנו, זה לזו, וליקום. אהבה לתהליך... כי אהבה, מטפחת את עצמה ומכפילה. האהבה היא תובענית אך מאוד משתלמת, כי היא גם משלשת, פי ארבעה, פי חמישה ועוד הרבה!

טאל מושיין - טכניקה, יכולת, אהבה! מעידה על עצמי בעבודת השורשים שלי.


3 צפיות0 תגובות
bottom of page