top of page
  • טאל לוי כהן

החיים כמראה


הילד תזזיתי? הילדה בחרדה? הםן לא מקשיביםות לכן? האם אתםן מקשיביםות לעצמכםן? התשובה לבעיה נמצאת אצלנו, מולנו - במראה. מה שקורה בי בפנים משתקף החוצה לסביבה שלי, ומה שאני יוצרת בתוכי משתקף במציאות החיצונית שלי. אם עלתה בעיה, עצרו רגע והסתכלו פנימה, מה אצלכםן קורה? מה מתרחש, או לא מתרחש... והיו כנים וכנות - מודעים ומודעות. כך ניתן לפתור בעיות. באמת, הן נעלמות. אנחנו אחד לשנייה מראות!


2 צפיות0 תגובות
bottom of page