top of page
  • טאל לוי כהן

מי אנחנו


אנחנו אותו הדבר. אלו רק תלבושות שעטינו על עצמנו. כל אחד ואחת מאתנו הוא יקום. שילוב של צבעים בסיסיים וצבעים ססגוניים וצבעים מבריקים. מה שהופך אותנו לייחודיים..

המוח הישן שלנו מגיב למצבים באימפולסיביות ובאופן אינסטינקטיבי.

המוח החדש שלנו רוצה שינוי.

המודעות באה כשאנחנו משחררים את חשיבתנו לאור תשומת הלב -

בונים גשר בין ישן וחדש ...

זה כמו קסם, זה קסום, ואנחנו יכולים לעשות קסמים!


צפייה 10 תגובות
bottom of page